Push rendszer

A műsorszórás push technológián alapszik, mivel az információk átvitele attól függetlenül történik, hogy nézi-e valaki a műsort. A kliens/szerver alkalmazások push technológia szerint működnek, azaz az adatok anélkül jutnak el a klienshez, hogy az lekérné azokat.