Adatvédelmi szabályzat

A SES kiemelt fontosságot tulajdonít az internetes adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseknek. Fontosnak érezzük, hogy partnereink pontosan tudják, hogyan kezeljük az interneten keresztül róluk gyujtött adatokat. Ez az adatvédelmi szabályzat tartalmazza az ezen az oldalon keresztül vagy ezzel az oldallal kapcsolatban gyujtött információk felhasználását.

Ki felel az oldalon összegyujtött személyes információkért?

A SES S.A. ("SES") vállalatot a luxembourgi cégbíróságon jegyezték be, (Adószám: LU 18953352) székhelye: Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Luxemburgi Nagyhercegség, a SES.COM - http://www.ses.com - weboldal üzemeltetoje .

Információgyujtés és felhasználás

A SES internetes oldalai általában mindenféle személyes információ megadása nélkül is látogathatók. Webszervereink csupán az IP címeket rögzítik. Ezeket az információkat azért gyujtjük össze, hogy segítségükkel mérjük a látogatások számát, az oldalon eltöltött átlagos idot, a megtekintett oldalakat stb., a SES ezen információk felhasználásával méri a site használatát és fejleszti annak tartalmát. Ön ezen információk alapján nem azonosítható, azok kizárólag a weboldalon általunk nyújtott szolgáltatások hatékonyságához járulnak hozzá. Azok a vállalatok, akik ezeket a méréseket végzik a SES számára szintén hozzáférnek ezekhez az információkhoz.

Abban az esetben, amikor személyes adatokat ad meg és jóváhagyását kérjük az ilyen adatok használatához, a személyes információkat (például, név, cím, telefonszám és e-mail) kizárólag az alábbi célból használjuk fel:

  • az Ön által kezdeményezett információkérésre történo válaszadás
  • az Ön által benyújtott kérelmek és rendelések feldolgozása
  • különleges fiókadatokhoz, például Skyline, való hozzáférés biztosítása
  • termék- vagy szolgáltatásfejlesztés, illetve létrehozás

Rendszeres idoközönként az Ön által szolgáltatott személyes adatokat az alábbiakra kívánjuk felhasználni:

  • piackutatás és értékesítési adatok nyomonkövetése
  • tájékoztatás termékeinkrol és szolgáltatásainkról
  • információ átadása SES partnereink számára, akik adott esetben nem EGT tagállamokban tevékenykednek, annak érdekében, hogy az Ön számára érdekes információt küldhessenek.

Az oldalunkon keresztül kínált szolgáltatás részeként az Ön által megadott személyes adatok olyan országokba is eljuthatnak, amelyek nem tagjai az Európai Gazdasági Térségnek („EGT”). Elképzelheto, hogy ezekben az országokban az EGT-tol eltéro adatvédelmi törvényeket alkalmaznak; mindazonáltal, minden ésszeru lépést megteszünk annak érdekében személyiségi jogainak védelme folyamatos maradjon.

Amennyiben az Adatvédelmi Szabályzat másképpen nem rendelkezik, személyes azonosítására alkalmas információkat kizárólag akkor szolgáltatjuk ki, ha erre jogszabályi eloírás kötelez bennünket a vállalat jogos érdekeinek védelme, illetve az Ön létfontosságú érdeke védelme érdekében.

A fenti indokok bármelyike alapján bármikor lehetosége van az adatszolgáltatás megtagadására, ha küld egy erre vonatkozó levelet az info@ses.com címre. Ésszeru határidon belül megszüntetjük az információk fent hivatkozott célokból való felhasználását.

Cookie-k (websütik) használata

Ha az interneten keresztül regisztrálja magát a SES oldalon, elofordulhat, hogy az Ön által megadott adatokat felhasználva üzleti igényeinek megfelelo ajánlatokat készítünk és küldünk Önnek. Az eljárás során úgynevezett cookie-k (websütik) szolgáltatják a személyre szabott információkat. A cookie egy aprócska adatcsomag, amelyet a website küld a böngészoprogram számára, mely azután a számítógép merevlemezére kerül, és ennek segítségével felismerhetjük Önt, amikor visszatér hozzánk.Amikor ismételten felkeresi oldalunkat, a cookie-kat olvasva információhoz jutunk. Azok az információk, amelyeket a cookie elfogadását követoen gyujtünk a számítógépérol egyediek, és tartalmazzák az IP címet, annak idejét és dátumát, amikor a PC az oldalra látogatott, a weboldal mely részeit tekintette meg, illetve, hogy a kívánt weboldalakat sikerült-e megtekinteni. Ez az információ anonim; a számítógépet és nem a felhasználót jelöli.

A cookie-któl származó információkat arra használjuk, hogy fejlesszük a weboldalunk használatáról rendelkezésre álló ismeretanyagunkat, és meggyozodjünk arról, hogy a weboldal optimális szinten üzemel-e. Így lehetové válik számunkra az ügyfeleinknek szóló web ajánlatok fejlesztése, valamint élvezetes és innovatív online élmény biztosítása.

A böngészoprogramban beállíthatja, hogy figyelmeztesse Önt, ha cookie érkezik a gépre. A cookie-k törölhetok vagy letilthatók a számítógép beállításainak módosításával (kérjük, tekintse meg a súgó képernyoket vagy a kézikönyv vonatkozó fejezetét). Amennyiben törli vagy letiltja a cookie-kat elképzelheto, hogy az oldal egyes funkció nem lesznek Ön számára elérhetok.

Az adatok aktualizálása és adatmegorzés

Célunk, hogy az Ön adatai mindig naprakészek legyenek. Önnek joga van bármikor hozzáférni az összegyujtött adatokhoz, és helyesbíteni a helytelen vagy elégtelen információkat. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@ses.com e-mail címen.

A személyes adatokat csak a szükséges ideig orizzük meg, szem elott tartava az adatgyujtés célját, illetve az adatok megorzésére vonatkozó jogi korlátozásokat.

A személyes adatok védelme

Technológiáink fejlesztésekor, valamint irányelveink kidolgozásakor ügyelünk arra, hogy a személyes adatokat megvédjük a jogosulatlan vagy a nem megfelelo felhasználástól. Ezen intézkedéseinket folyamatosan aktualizáljuk, ahogy újabb technológiák válnak elérhetové.

Más oldalaknak megadott személyes információk felhasználása

Más oldalak adatvédelmi szabályzatáért és gyakorlatáért nem tartozunk feleloséggel, még abban az esetben sem, ha:

  • a harmadik fél oldalát a mi oldalunkon található hivatkozásról nyitotta meg; vagy
  • egy harmadik fél oldalán található hivatkozásról érkezett az oldalunkra.

Javasoljuk, hogy ellenorizze az Ön által látogatott oldalak adatvédelmi szabályzatát, és, amennyiben kérdése merülne fel, lépjen kapcsolatba a weboldal üzemeltetojével.

Módosítások és frissítések

Rendszeres idoközönként felülvizsgáljuk, és szükség szerint módosítjuk adatvédelmi szabályzatunkat. Amennyiben jelentos változásokat hajtunk végre az adatvédelmi szabályzatunkon és a személyes adatok kezelésében, azokat közzétesszük ezen az oldalon. Kérjük, rendszeresen ellenorizze adatvédelmi szabályzatunkat!