ÁRBEVÉTEL- ÉS NYERESÉGNÖVEKEDÉST HOZOTT 2014 A SES SZÁMÁRA; A CÉG ÚJ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET HATÁROZOTT MEG

20 febr. 2015

Luxemburg, 2015. február 20. – Közzétette pénzügyi eredményeit a SES S.A. (New York-i, Párizsi és Luxemburgi Értéktőzsde: SESG) a 2014. december 31-én záruló időszakra vonatkozóan.
KIEMELT EREDMÉNYEK


Teljes 2014. évi növekedés
az előző évi időszakhoz képest
   Beszámoló szerinti Állandó árfolyamon számítva[1]
Árbevétel +3,0%  +4,0%
EBITDA  +4,6% +5,0%

  

[1] Az „állandó árfolyam” az összehasonlított adatok árfolyam-ingadozást semlegesítő kifejezése, mely megkönnyíti az összehasonlítást. Összehasonlítás céljából a 2013. évi árbevétel- és működési költség adatok is korrigálva lettek, hogy tükrözzék a Glocom vállalat 2013 novemberében lezárt eladását.

A működés optimalizálása árbevétel-növekedést eredményezett, az EBITDA 5,0%-kal nőtt

• Az árbevétel 1919,1 millió euró lett; ez állandó árfolyamon számítva 4,0%-os növekedést jelent az előző évi időszakhoz képest
• A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtt eredmény (EBITDA) 1428,0 millió euró lett; ez állandó árfolyamon számítva 5,0%-os növekedést jelent az előző évi időszakhoz képest
• Az EBITDA marzs állandó árfolyamon számolva 73,7%-ról 74,4%-ra nőtt
• A vállalatcsoport profitja 6,0%-kal, 600,8 millió euróra nőtt; az egy részvényre jutó nyereség 5,6%-kal, 1,49 euróra nőtt
• Az egy „A” kategóriás részvényre javasolt 2014. évi osztalék 1,18 euró; ez 10%-os növekedést jelent 2013-hoz képest
A SES stratégiai elveinek végrehajtása és a cég hosszú távú növekedésre pozícionálása
• Az infrastruktúra üzletágban az árbevétel 3,8%-kal nőtt; a kapcsolt szolgáltatások értékesítéséből 12,2%-os növekedés származott
• 5,1%-os növekedés a SES műholdakról sugárzott HD TV csatornák számában, az árbevétel-növekedéssel arányosan
• A jövőbeli növekedést megalapozandó, 2014. január 1. óta hat új műholdat szerzett be a vállalat
• 1,9 milliárd euró összértékű új finanszírozási megállapodások születtek, melyeknek köszönhetően olcsóbbá válik az adósságfinanszírozás és nő az átlagos futamidő
• Erős mérleg: a nettó adósság / EBITDA hányadosa 2,77 (2013. december 31-én: 2,79)
• A teljes körűen biztosított szerződésállomány továbbra is erős, értéke 7,3 milliárd euró

 Karim Michel Sabbagh, a cég elnök-vezérigazgatója így kommentálta az eredményeket:
„A SES 2014-ben is erőteljes árbevétel- és EBITDA-növekedést ért el. Ez egyrészt a kulcsfontosságú piaci ágazatokban és földrajzi területeken megszerzett új ügyfeleknek, másrészt a régi ügyfeleink folytatódó kiszolgálásának köszönhető. Folytattuk a SES stratégiai elveinek végrehajtását, melyek a hosszú távú jövedelmező növekedés elérését, valamint világelső műholdas szolgáltatásaink bővítését szolgálják. Videó szolgáltatásainkat új platformok kiépítése, új szerződések kötése, valamint a csatornák számának növelése révén bővítettük. A lineáris és a nem lineáris műsorszolgáltatást egyesítő innovatív megoldásokba fektetett beruházásaink szintén az Ultra HD TV bevezetését készítik elő. Egyre nagyobb a kereslet az adat- és mobil alkalmazások iránt, ezért a SES tovább bővítette kapacitásait a különféle ágazatokban - fontos új szerződéseket kötött a vezetékes hálózatok, valamint a tengeren és a levegőben történő kapcsolatteremtést lehetővé tevő vezeték nélküli hálózatok terén. Kormányzati szerződéseink köre is bővült; az amerikai költségvetési megszorítások ellenére is sikerült fontos új ügyfeleket megnyernünk. Kiemelt figyelmet fordítottunk működésünk optimalizálására, ennek köszönhetően nőttek árréseink, emellett javult a cég általános jövedelmezősége is.”


„Ami a jövőt illeti, a SES a 2015-ös évben is folytatja jövőbeli növekedésének megalapozását. A beruházási tervünk részét képező SES-14, SES-15 és SES-16/GovSat műholdfellövési programjaink közelmúltban történt bejelentése jól mutatja a SES elkötelezettségét az árbevétel hosszú távú növelése iránt. Ezeknél a programoknál a legkorszerűbb technológiai megoldásokat alkalmazzuk, és a SES egyedülálló adottságaira építve teremtünk új kapacitásokat, melyek optimális kiszolgálást biztosítanak az attraktív piaci vertikumok számára világszerte"- tette hozzá a cég elnök-vezérigazgatója.


Az árbevétel és az EBITDA alakulása
• Az árbevétel állandó árfolyamon számítva 4,0%-kal, 1919,1 millió euróra nőtt
• Az EBITDA állandó árfolyamon számítva 5,0%-kal nőtt; a növekedéshez az árrés 74,4%-ra történt növekedése is hozzájárult
A beszámoló szerinti árbevétel 3,0%-kal, az állandó árfolyamon számított árbevétel pedig 4,0%-kal nőtt. Ez elsősorban az infrastruktúra üzletágban az európai és a nemzetközi régióban tapasztalt növekedés, valamint a szolgáltatások értékesítése terén Európában elért jó eredményeknek volt köszönhető.
A 2014 januárjában kötött átfogó megállapodás részeként az Eutelsatnak eladott nyolc transzponderből befolyó árbevétel is jelentősen hozzájárult az Európában regisztrált 9,1%-os növekedéshez (állandó árfolyamon számítva). Az új műholdas műsorszolgáltatási szerződések, a szolgáltatások európai bővülése, valamint az EGNOS számára biztosított jeladók ugyancsak hozzájárultak a növekedéshez. A nemzetközi szegmens bevétele állandó árfolyamon számítva 8,3%-kal nőtt, amihez jelentősen hozzájárult a feltörekvő piacokon üzembe állított új kapacitások sikeres értékesítése. Az észak-amerikai régiót továbbra is negatívan érintik az amerikai kormány költségvetési megszorításai, melyek fő tényezőként szerepeltek az árbevétel állandó árfolyamon számított 13,5%-os csökkenésében.

A beszámoló szerinti működési költségek 1,3%-kal csökkentek, állandó árfolyamon számítva viszont 1,3%-kal növekedtek, főként a szolgáltatásokból származó árbevétel növekedésével összefüggő változó költségek miatt. A működési költségek folytatódó optimalizálása az árbevétel-növekedéssel párosulva árrés-növekedést eredményezett.


A beszámoló szerinti EBITDA 4,6%-kal, állandó árfolyamon számítva pedig 5,0%-kal nőtt, aminek köszönhetően az EBITDA marzs az előző évi 73,3%-ról (állandó árfolyamon számítva 73,7%-ról) 74,4%-ra nőtt.


Az értékvesztési és amortizációs költségek 6,2%-kal, vagy állandó árfolyamon számítva 6,5%-kal, 545,4 millió euróra nőttek. Ez a SES-flotta folyamatos bővítésének köszönhető: 2013-ban a cég három műholdat lőtt fel, 2014-ben pedig kettőt. Az értékvesztési költségek az AMC-15 műhold értékvesztését is tartalmazzák, melynek leírására a műhold 2014. harmadik negyedéve óta megfigyelhető teljesítménycsökkenése miatt került sor.


A beszámoló szerinti működési eredmény 3,7%-kal, 882,6 millió euróra nőtt, míg állandó árfolyamon számítva 4,1%-os volt a növekedés.


A 155,0 millió eurót kitevő nettó finanszírozási költségek 10,7%-kal csökkentek a SES 2013 óta tartó sikeres refinanszírozási tevékenységének köszönhetően. A csökkenéshez hozzájárult még a dollárárfolyam erősödéséből származó nettó árfolyamnyereség, valamint a pénzeszközök alacsonyabb összegű értékhelyesbítése is. A fenti tételek jócskán ellensúlyozzák a tőkésített kamat 41,1 millió euróról 23,7 millió euróra történt csökkenését.

A cég éves adófizetési kötelezettsége 85,2 millió eurót tett ki (2013-ban 87,5 millió eurót), mely 11,7%-os tényleges adókulcsot jelent (2013-ban ez 12,9% volt).

A kapcsolt vállalkozásoknak tulajdonítható 39,0 millió euró összegű veszteség (2013: 21,7 millió euró) elsősorban a SES O3b Networks vállalatban birtokolt 45%-os érdekeltségével függ össze. Az O3b Networks 2014 szeptemberében kezdte meg működését.


Mindezek eredményeképpen a SES részvényeseit megillető 600,8 millió euró összegű nettó profit 34,3 millió euróval (6,0%-kal) lett magasabb a 2013. évinél, az egy részvényre jutó nyereség pedig 5,6%-kal, 1,49 euróra nőtt.


A vállalatcsoport jövőbeli biztos árbevételéről a 2014. december 31-én 7,3 millió eurót kitevő, teljes körűen biztosított szerződésállomány gondoskodik, amelynek értéke nagyjából a 2014. évi árbevétel négyszerese.


Az Igazgatótanács 1,18 euró osztalékot javasol fizetni minden „A” kategóriás részvényre (2013: 1,07 euró), és 0,47 eurót minden „B” kategóriás részvényre (2013: 0,43 euró), ami az előző évhez képest 10%-os növekedést jelent. Amennyiben a vállalat 2015. április 2-án tartandó éves közgyűlésén jóváhagyják a javasolt összegeket, az osztalékot 2015. április 22-én fizetik ki a részvényeseknek.


REGIONÁLIS PIACOK – Infrastruktúra és szolgáltatások
Az év pozitív eredményei elsősorban az infrastruktúra üzletág európai és nemzetközi szegmensben elért árbevétel-növekedésének voltak köszönhetők. A kiegészítő szolgáltatások értékesítésének folytatódó bővülése további lendületet adott az árbevétel-növekedésnek. Mindeközben az amerikai kormány még mindig fennálló költségvetési megszorításai továbbra is negatívan hatottak észak-amerikai kormányzati szerződéseinkre.
A videós műsorszórás továbbra is a SES tevékenységének gerincét képezi. Az év folyamán a SES műholdas flottájáról sugárzott csatornák száma 4,7%-kal, 6529 db-ra bővült, ami a világ összes műholdas TV-csatornájának 17%-át képviseli. Ezen belül a SES által sugárzott HDTV csatornák száma 5,1%-kal, 1793 db-ról 1885 db-ra bővült (ez a teljes piac 25%-át jelenti).


Infrastruktúra
Európa
Az európai bevételek állandó árfolyamon számítva 9,1%-kal, 1017,7 millió euróra nőttek; ez az infrastruktúra és a szolgáltató üzletágban regisztrált árbevétel-növekedésnek volt köszönhető. A bevételeket jelentősen növelte az Eutelsatnak 2014 első felében (egy 2014 januárjában kötött átfogó megállapodás részeként) eladott nyolc transzponderből befolyó összeg is.


Az európai bevételekhez a SES-5 műholdon telepített első európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (European Geostationary Navigation Overlay Service -EGNOS) jeladójának egész éves működtetése is hozzájárult; a jeladó 2013 augusztusában kezdett üzemelni. A második EGNOS jeladót – mely 2014 júniusában kezdte meg működését – az ASTRA 5B hordozza.


A jó eredményekhez az év során kötött videószolgáltatási szerződések is hozzájárultak, amelyek keretében az ügyfelek megtartották vagy bővítették a SES műholdakon bérelt kapacitásaikat. Az ORF (Österreichischer Rundfunk) osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató egy újabb transzpondert bérelt a keleti 19,2 fokon HD kínálatának bővítéséhez. 2014 novemberében az M7 Group műholdas televíziós műsorszolgáltató növelte kapacitásait a keleti 23,5 fokon. A pluszkapacitásnak köszönhetően az M7 Group bővíteni tudja a Skylink (a Csehországban és Szlovákiában működő műholdas műsorszóró) HD-csatorna kínálatát. Ezek mellett a SES két új HD-csatornán sugározza a Setanta Sports műsorait Közép- és Kelet-Európa 13 országában valamint a FÁK országaiban, továbbá egy szabadon fogható németországi csatorna, a TurkShow műsorait is elérhetővé teszi Nyugat-Európában.


A téli olimpia, melynek során a SES biztosította a kapacitást az NBC közvetítéseihez, valamint a 2014-es FIFA labdarúgó világbajnokság ékesen bizonyította, hogy a SES globális flottája alkalmas a nagyszabású globális rendezvények kapcsán felmerülő alkalmi kapacitásigények kielégítésére. A SES tíz műholdja segítségével az Eurovision (az EBU prémium sportműsorokat forgalmazó szervezete) és más műsorszolgáltatók világszerte 39 000 órányi anyagot sugároztak a 2014-es labdarúgó világbajnokságról. Emellett a BBC plusz műsorsugárzási kapacitást kötött le a 2014-es wimbledoni tenisztorna, a Glastonbury zenei fesztivál és a 2014-es Nemzetközösségi Játékok idejére.
A SES a 2014-es év folyamán több jelentős mérföldkövet is elért, ezzel tovább erősítette pozícióját az Ultra HD kereskedelmi bevezetésének vezető támogatójaként. A 2014 szeptemberében megrendezett IBC szakkiállításon a keleti 19,2 fokról élőben sugárzott Ultra HD adás bizonyította, hogy műholdon keresztül is sugározhatók Ultra HD közvetítések. A HEVC tömörítéssel és tartalomvédelemmel sugárzott adás egy Samsung Ultra HD TV-n volt látható. A SES műholdjai ezen kívül számos más nagyszabású eseményt is Ultra HD felbontásban sugároztak, így például az Eurovision a 2014-es FIFA labdarúgó világbajnokság közvetítéseit. A Linkin Park rock együttes 2014. novemberi koncertje volt a világon az első Ultra HD felbontásban, műholdról, az új HEVC tömörítési szabvány alkalmazásával élőben közvetített koncert.


Az adatszolgáltatások nyújtása terén a legfontosabb esemény egy hosszú távra szóló szerződés megkötése volt a SIS LIVE-val, Európa legnagyobb közvetítőkocsi és műholdas feladó-állomás flottájának üzemeltetőjével. A szerződés tárgya Ka-sávos kapacitás biztosítása az ASTRA 1L műholdon, a keleti 19,2 fokon. Ennek köszönhetően a SIS LIVE műholdas hírgyűjtő szolgáltatásokat biztosíthat az Egyesült Királyság főbb hír- és tartalomszolgáltatói, többek között az ITN és az ITV számára.


2015 elején a SES bejelentette, hogy a luxemburgi kormánnyal közösen egy új jogi személyt alapít LuxGovSat néven egy kormányzati használatra szánt, dedikált műhold beszerzésére és fellövésére. A fellövés tervezett időpontja 2017 második negyedéve. Mindkét fél 50 millió eurót fektet be az új cégbe, amely 125 millió értékben bankhitelt is felvesz a műhold beszerzésének és fellövésének finanszírozásához.


Észak-Amerika
Az észak-amerikai szegmens árbevétele állandó árfolyamon számítva 13,5%-kal, 341,7 millió euróra csökkent, elsősorban az amerikai kormány által bevezetett költségvetési megszorítások hatása miatt.
A SES Government Solutions üzletága amerikai kormányzati ügyfelek viszonylag diverzifikált portfolióját szolgálja ki (pl. a hadsereg, a haditengerészet, a légierő, a NASA, a parti őrség, a Külügyminisztérium és a Nemzeti Park Szolgálat). A szerződésmegújítások csökkenő száma, illetve az új szerződéskötések visszaesése negatívan hatott az árbevételre, és ez a tendencia várhatóan még 2015 első félévében is folytatódni fog. Az előző időszak árbevételében szerepelt egy CHIRP jeladó hordozására vonatkozó szerződésből befolyó bevétel is, mely szerződés 2013 végén megszűnt.


A SES Government Solutions tovább építette az amerikai kormánnyal fennálló kapcsolatait: az év második felében több új, hosszú távra szóló szerződést kötött, amelyek a 2015-ös évben már hozzájárulnak az árbevétel növeléséhez. Ilyen szerződés volt például a hadsereg WIN-T hálózatát támogató kapacitás biztosítására szóló több éves szerződés (a kapacitást teljes egészében a SES műholdak biztosítják), valamint kapacitásbérleti szerződések a SES nemzetközi szegmensében.


A videó szolgáltatási tevékenységek stabilnak bizonyultak az év során az észak-amerikai szegmensben. 2014 szeptemberében a SES a SES-11 beszerzésével bővítette az EchoStarral fennálló stratégiai partnerségét a nyugati 105 fokon. Az új műhold az AMC-15 műholdhoz (melyet teljes egészében az EchoStar bérel), valamint a SES AMC-18 műholdon található C-sávos jeladójához biztosít cserekapacitást. Az AMC-18 később másodlagos küldetést teljesít majd Észak-Amerika felett.


A SES az olaj- és gázipari szektorral is kötött új megállapodásokat, melyek keretében kapacitást biztosít a szektor adatalkalmazásaihoz. 2014 novemberében a SES új kapacitásbérleti megállapodást írt alá a Global Data Systems-zel, lehetővé téve, hogy a Stallion Oilfield Services egyre több olaj- és gázfúró telep között teremtsen összeköttetést az Amerikai Egyesült Államok és Kanada-szerte. Ezt követte a SageNet/Spacenettel kötött megállapodás, melynek értelmében a SES-1 műholdon Ku-sávos kapacitást biztosítanak az energiavállalatok számára üzletmenet szempontjából kritikus tevékenységeik összekapcsolásához az észak-amerikai régióban.
A repülés közbeni kapcsolatteremtés iránti kereslet növekedésére válaszul a SES szerződést kötött a légitársaságok számára szélessávú internetet biztosító két nagy szolgáltatóval. 2014 áprilisában a SES partneri együttműködést kötött, melynek keretében három műholdon (SES-1, SES-4 és SES-6) biztosít kapacitást a Gogo Ku-sávon nyújtott internetes szolgáltatásához, mellyel a cég az Egyesült Államok, az Atlanti-óceán és Európa fölött repülő utasokat szolgálja ki. 2014 októberében a SES hosszú távra szóló megállapodást kötött a Global Eagle Entertainment (GEE) céggel Ku-sávos műholdas sávszélesség biztosítására a GEE légi internetes rendszeréhez.  A GEE-vel kötött partnerségi megállapodás révén a GEE hozzáférést kap a SES jelenlegi műholdas hálózatához, valamint a jövendő, pontnyalábokat használó HTS rendszerekhez. A jövőben a GEE a SES-14 és a SES-15 műholdakon (melyek fellövése 2017 negyedik, illetve 2017 második negyedévében várható) is vesz igénybe kapacitást, ezzel teljes lefedettséget biztosít Észak- és Dél-Amerika felett egyaránt.


Nemzetközi régió
A nemzetközi régióban az árbevétel 8,3%-kal, 559,7 millió euróra nőtt (állandó árfolyamon számítva) azzal párhuzamosan, hogy a SES folytatta a feltörekvő piacokon üzembe állított új kapacitások értékesítését.
A nemzetközi szegmens árbevételéhez jelentősen hozzájárult az ASTRA 1G műhold ideiglenes küldetéséből befolyó bevétel 2014. negyedik negyedévében, ahogy ez a SES pénzügyi előrejelzésében is szerepelt.
A SES 2014-ben is folytatta a tevékenysége gerincét képező videó szolgáltatásokra való építkezést: új műholdas platformokat épített ki Nyugat-Afrikában és Latin-Amerikában.  Emellett Brazíliában megszerezte két orbitális pozíció használati jogát; a pozíciók fejlesztését a SES a már pozícionált eszközökkel és új műholdfellövési programokkal végzi.


A SES új digitális televíziós platformot indított Nyugat-Afrika számára az ASTRA 2F műhold keleti 28,2 fokáról 2014 júliusában. A platform Nigéria első szabadon fogható műholdas platformjaként több millió műholdas vételi lehetőséggel rendelkező háztartást ér majd el a régióban. Amellett, hogy az új platform plusz növekedési lehetőséget biztosít a helyi és a nemzetközi műsorszolgáltatók számára, a digitális műsorsugárzásra való átállást is felgyorsíthatja. Nyugat-Afrikánál maradva, a SES új műholdas platformra szóló több éves kapacitásbérleti szerződést kötött egy nyugat-afrikai műsorszolgáltatókból álló konzorciummal, melynek élén az Africable és a Media Plus áll. A SES mintegy 80 csatornát (szabadon fogható és kódolt csatornákat egyaránt) tesz elérhetővé a szubszaharai Afrika francia nyelvet beszélő országai számára a SES-4 műhold nyugati 22 fokán.
2014 májusában a SES új videós műsorszóró platformot indított Latin-Amerikában az NSS-806 műhold újrapozícionálásával, amely most a nyugati 47,5 fokon található. A fenti eszköz használata és az új antennatelepítési program révén a SES létrehozhatja a működéshez szükséges feltételeket és új videós műsorszóró platformot építhet ki Latin-Amerikában. Az új platformba vetett bizalma jeleként az Encompass Latin America több transzpondert is bérbe vett, hogy nemzetközi és hazai prémium csatornák műsorát sugározhassa a régióban.


A SES tovább erősítette latin-amerikai jelenlétét: 2014 augusztusában két új orbitális pozíció – nyugati 48 fok és nyugati 64 fok – használati jogát szerezte meg az Anateltől (a brazil nemzeti telekommunikációs ügynökségtől). A nyugati 47,5/48 fokon a SES C-, Ku- és Ka-sávos kapacitást biztosít a különféle alkalmazások számára, és már megkezdte az új médiaplatform kiépítését az újrapozícionált NSS-806 műhold használatával. A nyugati 64 fokon található pozíció kizárólag műholdas műsorszórásra szolgál, és a nyugati 67 fokon folytatott tevékenységeket egészíti ki. A SES így bővítheti videós műsorszórási lefedettségét a latin-amerikai piacon és kielégítheti a HD csatornák iránti növekvő keresletet.


2014 februárjában a SES nagyszabású adatforgalmazási szerződést kötött a Telefonica Global Solutions céggel, melynek célja a VIVO mobiltelefonos szolgáltatást igénybe vevők kiszolgálása az észak- és északkelet-brazíliai régióban. A több évre szóló szerződés keretében a Brazília egyik legnagyobb szolgáltatójának számító Telefonica az NSS-7 műholdon elérhető kapacitás igénybe vételével növeli a cég népszerű VIVO mobiltelefonos hang- és adatszolgáltatásainak elérhetőségét. 2014 januárjában az Orange Business Services megújította szerződését és növelte bérelt kapacitását az NSS-12 műhold keleti 57 fokán, hogy kielégíthesse az internetkapcsolat iránti megnövekedett igényeket az Orosz Föderációban. A megnövelt kapacitásnak köszönhetően az Orange Business Services csúcsminőségű üzleti kommunikációs szolgáltatásokat, többek között két pont közötti és vállalati internetes szolgáltatásokat nyújthat.


Ázsiában két megállapodás aláírására került sor új műholdas műsorszolgáltató ügyfelekkel a Csendes-óceáni térségben és Dél-Ázsiában. A thaiföldi és indiai műholdas műsorszolgáltató ügyfelek ugyancsak jelentős mértékben növelték kapacitásaikat, hogy kibővíthessék az előfizetőiknek nyújtott kínálatot, miközben átköltöztették szolgáltatásaikat a 2014 elején üzembe helyezett SES-8 műholdra. A Közel-Keleten a Yahlive jelentősen kibővítette szabadon fogható csatornáinak kínálatát, míg az adatszegmensben fontos új szerződéseket sikerült kötni a régió vállalati ügyfeleivel.
A nemzetközi régió árbevételei a SES Government Solutions üzletág által 2014 júliusában megkötött Pathfinder szerződésből befolyó bevételeket is tartalmazzák. A több évre szóló szerződés keretében a SES az USA Afrika-parancsnokságának kommunikációjához biztosít Ku-sávos kapacitást.


Az év végén az Airbus Defence és a Space nagyszabású, több évre szóló szerződést kötött a SES műholdas kapacitásainak és hálózati szolgáltatásainak igénybe vételére afrikai tevékenységük kibővítéséhez. Az Airbus Defence és a Space a SES-5 műholdon elérhető kapacitás és a SES luxemburgi teleportja segítségével szolgálja ki a kontinensen található VSAT hálózatait.


Szolgáltatások


A szolgáltatások a SES kínálatának szerves részét képezik. Fontos szerepet játszanak abban, hogy a cég teljes körű szolgáltatásokat nyújthasson ügyfeleinek, és támogatja a SES-t a következő generációs videó szolgáltatások (NGV) és a következő generációs adatszolgáltatások (NGD) globális szintű fejlesztésében. Fejlesztési prioritásként a cég hálózati kapacitásainak bővítésébe fektetett be, amely a járulékos infrastrukturális eladásokat is elősegíti („kapcsolt” kapacitás).


A 2014-es év folyamán a SES a nemzetközi piacok számára nyújtott következő generációs hálózati szolgáltatásokkal bővítette szolgáltatáskínálatát.  A SES szolgáltatásainak kibővített köre azt a teljes körű, minden részletre kiterjedő megközelítést támogatja, mely a televíziós csatornák adáskijátszási szolgáltatását a médiaeszközök kezelésével, a műsorprogramozással, a hirdetések beszúrásával, a lokalizálással, az átkódolással és a többképernyős over-the-top (OTT) szolgáltatással együtt egy tető alatt, globális szinten kívánja biztosítani.


Az év során folytatódott az európai szolgáltatási tevékenységek erőteljes bővülése. Kereskedelmi üzemének ötödik évfordulóját ünnepelte a SES HD-felbontású műsorszóró platformja, a HD+, mely Németországban több mint 1,6 millió ügyfelet szolgál ki. Az indulás óta eltelt időben a platform kínálata jelentősen kibővült; ma már 20 HD-csatorna műsorát juttatja el több mint 3 millió háztartásba (beleértve azokat is, amelyek az ingyenes hat hónapos bevezető időszakot élvezik). 2014 novemberében a SES Platform Services a Sky Online szolgáltatás műszaki tevékenységeinek ellátására kötött szerződést. A szolgáltatást megvásárló ügyfelek igény szerinti (on-demand) tartalmat vagy streamelt lináris TV-adásokat nézhetnek otthon és útközben is.


A SES Broadband Services kibővítette az ORBITCOM-mal fennálló partneri együttműködését, hogy a cég „Astra Connect” szolgáltatást nyújthasson a németországi falvak részére. A szolgáltatás komplett közösségek számára biztosít szélessávú kapcsolatot egyetlen antennával. Az internetkapcsolat elosztása ezt közvetően a helyi hálózati infrastruktúrán, például Wi-Fi-n keresztül történik. Az „Astra Connect” szolgáltatás németországi sikere lehetővé tette, hogy a SES Broadband Services más országokban is értékesítse a megoldást. Ennek az eredménye a Swisscommal 2014 októberében kötött megállapodás az „Astra Connect” szolgáltatás Svájcban történő nyújtására az ország egyetemes szélessáv-szolgáltatási kötelezettsége keretében.


EGYÉB ESEMÉNYEK
O3b Networks
Az O3b Networks, melyben a SES 45%-os tulajdonrésszel rendelkezik, 2014 szeptemberében kezdte meg kereskedelmi üzemét. Az év folyamán az O3b nyolc új, közepes föld körüli pályán keringő (MEO) műholdat lőtt fel sikerrel, amelyek mindegyike több mint 10 Gbps átviteli sebességgel rendelkezik. A teljes flotta mérete ezzel 12 db „szupernagy” teljesítményű műholdra bővült.


Az O3b MEO műholdjai a geostacionáris pályán keringő (GEO) műholdakhoz képest gyorsabb átvitelt biztosítanak és alacsonyabb várakozási idővel üzemelnek, így rugalmasabb és olcsóbb „égi száloptikás” összeköttetési megoldásokat biztosítanak azon területek számára, ahol nincsenek földi száloptikás kábelek. Az O3b igen differenciált kínálatot biztosít az adat- és mobil alkalmazások kiszolgálásához, mely kínálat jó kiegészíti a SES szolgáltatásait.


Az O3b 36 ügyféllel áll szerződéses viszonyban; ezen ügyfelek fele már aktív a hálózaton, másik felüket pedig 2015 közepére kapcsolják rá. Az ügyfelek 20 Gbps kapacitásra fizettek elő. Az O3b jelenleg a flottabővítési lehetőségeket vizsgálja; még az idén várható új beszerzések bejelentése.


Az Általános Szolgáltatási Hivatal (GSA) engedélyezte a SES Government Solutions számára, hogy az O3b szolgáltatásait közvetlenül kínálja az amerikai kormányzati ügyfeleinek, így azok sávszélességet, antennákat, IP átjárókat, modemeket, földi és tengeri terminálokat is vásárolhatnak az O3b-től. A SES Government Solutions élő bemutatót tartott az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) számára, melynek keretében HD UAV videó szétosztó alkalmazásokat mutatott be. A CENTCOM képviselői úgy vélték, hogy a bemutatott alkalmazások gyökeresen átalakíthatják a hadszíntéri kommunikációt.


FLOTTAFEJLESZTÉS ÉS FLOTTAKIHASZNÁLTSÁG
• A rendelkezésre álló transzponder-kapacitás 3,2%-kal nőtt
• A kihasznált transzponder-kapacitás 1,4%-kal nőtt
• 2014-ben sikeresen föld körüli pályára állt az ASTRA 5B és az ASTRA 2G műhold
• 2013 vége óta hat új műhold került beszerzésre, melyek fellövése 2016 második fele és 2017 vége között várható
2014-ben két új műhold állt föld körüli pályára, ezzel a teljes flotta 54 műholdra bővült. Emellett 2014. januárban és februárban üzembe állt az ASTRA 2E és a SES-8, melyek fellövésére még 2013 negyedik negyedévében került sor.


Az ASTRA 5B 2014 júniusában állt üzembe a keleti 31,5 fokon található orbitális pozíción. A műhold műholdas és kábeles műsorszórást nyújt, valamint betáplálást biztosít a földfelszíni digitális televíziós hálózatokba a közép- és kelet-európai célpiacokon.


2014. december végén sikeresen pályára állt az ASTRA 2G, ezzel befejeződött a keleti 28,2/28,5 fokon zajló eszköz-lecserélési program. A műhold jelenleg ideiglenes küldetést teljesít, amelynek végeztével pályán való tesztelést követően áll üzembe 2015 második negyedévében.


A rendelkezésre álló transzponderkapacitás 3,2%-kal, 1534 darabra nőtt, a használatban lévő transzponderek száma pedig nettó 15-tel (1,4%-kal), összesen 1115 db-ra nőtt. 2014. december 31-én a vállalatcsoport flottakihasználtsági rátája stabil 72,7%-on állt (2013. december 31.: 74,0%).


Kihasználtság – Európa
A rendelkezésre álló kapacitás 2013. december 31. óta 5,5%-kal, 366 transzponderre nőtt, ami többek között az ASTRA 5B műholdon üzembe állított pluszkapacitás eredménye. A használatban lévő transzponderek száma 19-cel (6,8%-kal) 297 darabra nőtt annak köszönhetően, hogy a videó szolgáltatást nyújtó ügyfelek újabb kapacitásokat kötöttek le. Ennek következtében a kihasználtsági ráta 81,1%-ra nőtt (2013. december 31.: 80,1%). Az egy kihasznált transzponderre jutó átlagos árbevétel stabil szinten maradt a kiszolgált különálló országos piacokon.

Kihasználtság – Észak-Amerika
Egy napelemes áramkör meghibásodása miatt az AMC-6 műholdon működő jeladók egy részét le kellett kapcsolni, így a rendelkezésre álló műholdas kapacitás öt transzponderrel, 379 darabra csökkent. A használatban lévő transzponderek száma az előző évhez képest 14-gyel (5,0%-kal), 265 darabra csökkent, elsősorban a SES Government Solutions üzletág új szerződéseinek csökkenése miatt, ami az amerikai kormány által hozott megszorító intézkedéseknek tudható be. A kihasználtsági ráta 2014. december 31-én 69,9% volt (2013. december 31.: 72,7%). Az egy kihasznált transzponderre jutó árbevétel stabil szinten maradt.

Kihasználtság – Nemzetközi régió
Az ASTRA 2E műhold Közel-Keletet és Afrikát lefedő nyalábjának, valamint a Dél-Ázsiát lefedő SES-8 műholdnak az üzembe állását követően a rendelkezésre álló transzponderek száma 4,4%-kal, 789 darabra nőtt. A kihasználtság nettó 10-zel, azaz 1,8%-kal összesen 553 transzponderre nőtt az üzembe állított új kapacitások értékesítésének köszönhetően, amit részben ellensúlyoztak a SES Government Solutions üzletág meg nem újított szerződései. A kihasználtsági ráta 70,1% volt, szemben az előző évben regisztrált 71,8%-kal. Az egy kihasznált transzponderre jutó árbevétel stabil szinten maradt.

A műholdak állapota
A SES számos olyan műholdat üzemeltet, amelyekben felléphet a napelemes áramkör hibája. Az időszak során az AMC-6 műholdon további teljesítménycsökkenés mutatkozott, és ugyanez volt a helyzet az AMC-16 esetében is (ezt a műholdat teljes egészében az EchoStar bérli). 2014. harmadik negyedévének vége óta az AMC-15-nél is további teljesítménycsökkenés jelentkezett (ezt a műholdat is teljes egészében az EchoStar bérli). A flotta többi eszközén nem jelentkezett napelemes áramkör meghibásodása miatti kereskedelmi kapacitáscsökkenés.

Küszöbön álló fellövések
A SES beruházási programjának középpontjában a legrugalmasabb és legkorszerűbb műhold-flottára épülő legfejlettebb technológiai megoldások biztosítása áll a programköltségek folyamatos csökkentésével egyidejűleg. A SES célja, hogy optimalizálja beruházási kiadásait a különféle piaci szegmensekben, és a legjobb kiszolgálást nyújtsa az erős keresletet támasztó régiók számára az egy transzponderre jutó átlagos költség csökkentése mellett.
2014-ben a SES három új műhold beszerzését jelentette be (SES-10, SES-11 és SES-12), nyereségét pedig attraktív növekedési lehetőségekbe forgatta vissza: 2015 februárjában három újabb műhold (SES-14, SES-15 és SES-16/GovSat) tervezett fellövését jelentette be.
A fellőni tervezett műholdak – amelyek csere- és pluszkapacitást biztosítanak majd a legfontosabb piaci régiókban – száma így már eléri a hetet. A hét műholdból négy beszerzése azzal a céllal történt, hogy a SES növelni tudja lefedettségét a jelentős feltörekvő piacokon, mint például az Ázsia/Csendes-óceáni térségben vagy Latin-Amerikában.

Műhold          Régió                         Alkalmazás Fellövés dátuma
SES-9 Ázsia / Csendes-óceáni térség  Videó, vállalati, mobil 2015. 2–3. n.é.
SES-10 Latin-Amerika Videó, vállalati 2016. 4. n.é.
SES-11 Észak-Amerika Videó                      2016. 4. n.é.
SES-12 Ázsia / Csendes-óceáni térség Videó, vállalati, mobil 2017. 4. n.é.
SES-14 Latin-Amerika Videó, vállalati, mobil 2017. 4. n.é.
SES-15 Észak-Amerika Vállalati, mobil, kormányzati  2017. 2. n.é.
SES-16/
GovSat1
  Európa/Közel-Kelet/Észak-Afrika Kormányzati                 2017. 2. n.é.


Egy műholdat a LuxGovSat szerzett be
2014 februárjában a SES bejelentette a SES-10 beszerzését, melynek célja a latin-amerikai és a karibi térségbeli kapacitások bővítése. A műhold a nyugati 67 fokon található orbitális pozícióról küld nagyteljesítményű sugárnyalábokat a műholdas műsorszolgáltatáshoz, a vállalati és a szélessávú internetes szolgáltatásokhoz. A SES-10 az AMC-3 és az AMC-4 műholdakhoz biztosít csere- és pluszkapacitást.
A SES-11 beszerzése tovább mélyíti a SES és az EchoStar kapcsolatát; a műhold az AMC-15-höz biztosít Ku-sávos cserekapacitást. A műholdon ezen kívül egy C-sávos jeladó is lesz, amely az AMC-18 C-sávos jeladóját váltja fel a nyugati 105 fokon. Az AMC-18 ezt követően másodlagos küldetést teljesít majd Észak-Amerika felett.
A SES folytatta flottája fejlesztését, a közelmúltban három új, következő generációs videó szolgáltatásokra (NGV) és következő generációs adatszolgáltatásokra (NGD) optimalizált műhold beszerzését jelentette be. Ezek a műholdak a fedélzeti digitális jeladó processzorokra optimalizált nagyteljesítményű pontnyalábokat használnak (ezért nagyteljesítményű műholdaknak (HTS-nek) is nevezik őket), és ezekkel a pontnyalábokkal egészítik ki a műholdak széles nyalábú jeladóit.


Az első ilyen műholdon, a SES-12-n hagyományos széles nyalábú jeladó és nagyteljesítményű Ku-sávos, több pontnyalábos jeladó is lesz. Ez a két különböző, ám egymást kiegészítő küldetés kibővíti a SES ázsiai és Csendes-óceáni térségben nyújtott műholdas műsorszolgáltatási lehetőségeit, csakúgy, mint a VSAT (nagyon kis nyílásszögű terminál), a mobil és a HTS adatszolgáltatási lehetőségeit. A műhold az NSS-6-ot váltja fel, és a nemrégiben fellőtt SES-8-cal osztozik a keleti 98 fokos orbitális pozíción, ahonnan a SES jelenleg csaknem 20 millió műholdas vételi lehetőséggel rendelkező háztartást szolgál ki Indiában és Délkelet-Ázsiában.
2015 februárjában a SES két új műhold beszerzését jelentette be, melyek tovább erősítik a SES videószolgáltatási, vállalati, kormányzati és mobil távközlési vertikumait Észak- és Dél-Amerikában egyaránt. A SES-14 egy hibrid műhold, mely C- és Ku-sávos széles nyalábbal, valamint Ku- és Ka-sávos pontnyalábokkal is rendelkezik Latin-Amerikát és az Észak-atlanti régiót lefedően. A nyugati 47,5/48 fokon üzemelő SES-14 videó szolgáltatások (műholdas és kábeltelevíziós műsorszolgáltatás), vállalati internetes szolgáltatások és mobil adatszolgáltatási feladatok ellátásához biztosít lefedettséget. A SES-15 is hibrid műhold, mely Ku-sávos széles nyalábbal és Ku-sávos pontnyalábokkal is rendelkezik. A műhold a nyugati 129 fokon található orbitális pozícióról szolgálja majd ki Észak-Amerikát, megszilárdítván a SES pozícióját az aeronautikai mobil távközlési vertikumban. A SES-15 és a SES-14 által biztosított kapacitás a Global Eagle Entertainment számára biztosít majd széles körű lefedettséget az amerikai kontinens felett. A SES-14 fellövése 2017 negyedik negyedévében, a SES-15-é pedig 2017 második negyedévében várható.


2015. február 12-én a SES és a luxemburgi kormány LuxGovSat néven közös vállalatot alapított egy dedikált műhold (a SES-16/GovSat) beszerzésére és fellövésére. Üzembe állását követően a műhold a kormányzatokat és az intézményeket fogja kiszolgálni. A SES-16/GovSat, melyen a luxemburgi kormány már jelentős kapacitást foglalt le Luxemburg NATO-feladatainak ellátásához, dedikált hadi frekvenciákat (X-sáv és hadi Ka-sáv) használ majd. A műhold nagyteljesítményű, szabályozható irányítású pontnyalábokkal látja el többrétű feladatát.  A műholdon rendelkezésre álló kapacitás más kormányzati és intézményi ügyfelek számára is elérhető lesz védelmi és egyéb alkalmazásokhoz.


Műholdas szolgáltatások
Az új műholdbeszerzési programok mellett a SES a földi szolgáltatásokba is beruházott, hogy növelje működési kiválóságát és lehetővé tegye a folyamatosan változó ügyféligények kielégítését. 2014 júliusában a SES új műholdas szolgáltatási központot nyitott princetoni (New Jersey állam) értékesítési és műholdfejlesztési irodájában. Az új központ a hét minden napján 24 órában felügyeli és kezeli az Észak-Amerikát és világ más részeit lefedő, videó- és adatszolgáltatásokat biztosító több mint 20 műholdat.
A SES a Közel-Keleten is megerősítette „személyes” jelenlétét: új irodát nyitott Dubaiban a kapcsolatok kiépítése és a régió növekvő adatkapcsolati szolgáltatások iránti igényeinek kielégítése céljából.


KILÁTÁSOK ÉS ELŐREJELZÉS
Piaci kilátások
Európában és Észak-Amerikában az ügyfelek szélesebb műsorkínálat és jobb minőségű adások iránti igénye elősegíti a HD TV szegmens folyamatos növekedését. Mindeközben a népességnövekedés és az elkölthető jövedelem növekedése jelentős keresletet teremt az újabb műholdas televíziós platformok iránt a feltörekvő piacokon. Az elkövetkező évek folyamán az Ultra HD televíziózás bevezetése várhatóan fontos katalizátora lesz a növekedés következő szakaszának.


A vállalati ügyfelek további műholdas kapacitások iránti igénye ugyancsak a növekedés mozgatórugója. A mobil kommunikáció területén tapasztalható növekedés például a mobiltelefon-hálózatok folyamatos bővülését eredményezi az Ázsia/Csendes-óceáni, a latin-amerikai és az afrikai térségben, amelyhez kapcsolódóan nő a műholdas felhordó kapcsolat iránti igény is. Az olaj- és gázszektor pluszkapacitást vesz igénybe a fokozott biztonsági és felügyeleti követelmények miatt.


Mindeközben a légi és tengeri internetes kapcsolat iránti megnövekedett ügyféligény újabb keresleti forrást teremt a mobilszolgáltatók, például a Global Eagle Entertainment és a Gogo részéről.
Közép- és hosszútávon a szélessávú kapcsolatot igénylő kormányzati adatalkalmazások fokozódó használata miatt a jövőben további kapacitásigények merülhetnek fel. A hadi célú alkalmazás mellett a kormányzati igények is folyamatosan bővülnek, így egyre sokrétűbbek a műholdas kapcsolat iránti igények, például az iskolai oktatás és a távtanulás, a polgári védelem, a vészhelyzeti reagálás és a katasztrófa-elhárítás területén.
Ezek a tényezők különösen relevánsak a feltörekvő piacokon, ahol a műhold határozott előnyökkel rendelkezik, hiszen olyan területeket is elér, ahol a szárazföldi szélessávú hálózatok kiépítése nem gazdaságos.
A fenti trendek mellett egyre fontosabbá válik a hibrid műholdas megoldások biztosítása is, amint a video- és az adat/mobil alkalmazások összekapcsoltsága egyre fokozódik.  A fogyasztói magatartás és a tévézési szokások változásával például a műholdas és a kábeltelevíziós platformokat egyre nagyobb mértékben kiegészíti majd a filmek mobil eszközökre (pl. okostelefonokra, táblagépekre és számítógépekre) való sugárzása integráltabb műholdas adatátviteli alkalmazásokon keresztül.


Pénzügyi előrejelzés
Ami a jövőt illeti, a SES a 2015-ös évben is folytatja hosszú távú növekedésének megalapozását. Bár jelenleg hét új műhold áll építés alatt a jövőbeni növekedés támogatásához, ebből mindössze csak a SES-9 fellövése várható 2015-ben. Emellett 2015-ben a tavalyinál kevesebb lesz a transzponderek végleges értékesítése is. A meglévő kapacitások értékesítése révén állandó árfolyamon számítva max. 1%-kal nőhet a csoportszintű árbevétel és az EBITDA.  Mindez nem befolyásolja a jelenlegi fellövési ütemtervet vagy a flotta állapotát.
Az EBITDA marzs várhatóan meghaladja a 82%-ot a SES infrastruktúra üzletágánál, a szolgáltató üzletágnál pedig várhatóan 14% és 18% között alakul.
A 2014–2016 közötti időszakot lefedő három évre vonatkozó, állandó árfolyamon számított 3,5–4%-os árbevétel- és EBITDA CAGR növekedést valószínűsítő előrejelzés a SES-9 fellövésével számol, amelyre a tervek szerint 2015. második vagy harmadik negyedévében kerül sor. Az előrejelzés a jelenlegi fellövési ütemterven és a flotta állapotán alapul.
A 2015-ös pénzügyi év első negyedévének eredményeit 2015. április 30-án teszi közzé a SES.

Jognyilatkozat / „Biztonságos kikötő” nyilatkozat

Jelen közlemény semmilyen jogrendszerben, és különösen az Egyesült Államokban nem minősül, nem képezi részét, illetve nem értelmezhető a SES bármely értékpapírjának megvásárlására szóló, vagy azzal kapcsolatos befektetési tanácsadásra vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak, továbbá nem képezi részét, alapját vagy hivatkozási alapját semmilyen szerződésnek vagy kötelezettségvállalásnak.

A SES, annak igazgatói, tisztségviselői vagy tanácsadói, sem bármely más személy nem garantálja a jelen közleményben szereplő információk vagy vélemények pontosságát, teljességét vagy pártatlanságát, ezért az ezen információkra való hagyatkozás az Ön saját kockázatára történik. A fentiekre való tekintet nélkül, a SES, annak igazgatói, tisztségviselői vagy tanácsadói nem vállalnak felelősséget jelen közlemény vagy annak tartalma felhasználásából közvetlenül vagy közvetetten eredő, vagy azzal kapcsolatban felmerülő veszteségekért.

Jelen közlemény „előre tekintő kijelentéseket” tartalmaz. A jelen közleményben szereplő, nem történelmi tényeken alapuló kijelentések, beleértve, korlátozás nélkül, a SES pénzügyi helyzetére, üzleti stratégiájára, a vezetőség jövőbeli működést illető terveire és célkitűzéseire (beleértve a SES termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó fejlesztési terveket és célkitűzéseket) vonatkozó kijelentések előre tekintő kijelentéseknek tekintendők. Ezek az előre tekintő kijelentések ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és egyéb fontos tényezőket foglalnak magukban, melyek eredményeként a SES tényleges eredményei és teljesítménye jelentősen eltérhet az előre tekintő kijelentésekben szereplő jövőbeli eredményektől vagy teljesítménytől.  Ezek az előre tekintő kijelentések a SES-szel, annak leány- és fiókvállalataival, jelenlegi és jövőbeli stratégiájával és jövőbeli működési környezetével kapcsolatos feltételezésekre alapulnak, és ezek a feltételezések nem minden esetben bizonyulhatnak helyesnek. Jelen előre tekintő kijelentések csak jelen közlemény kiadásának napján érvényesek. A jelen közleményben foglalt, múltbéli trendekre vagy tevekénységekre vonatkozó kijelentések nem jelentik azt, hogy azok a trendek vagy tevékenységek a jövőben is folytatódni fognak. A SES, annak igazgatói, tisztségviselői és tanácsadói nem vállalnak kötelezettséget az előre tekintő kijelentések új információk és jövőbeni események eredményeképpen vagy más módon történő frissítésére vagy módosítására.